Gdzie zużywamy najwięcej energii?

Nakłady na ciepło stanowią największy udział w wydatkach na energię w budżecie domowym przeciętnego gospodarstwa domowego. Ciepła woda to niemal 15% wydatków na energię, a ogrzewanie to aż 63%!
Świadome korzystanie z zasobów naturalnych to podstawa nowoczesnego stylu życia oraz najlepsza droga do zadbania o swój budżet oraz zdrowie.
Obniżenie temperatury w mieszkaniu do poziomu umiarkowanego korzystnie wpływa na zdrowie i samopoczucie.


Redukcja temperatury w mieszkaniu to nie tylko dbałość o zdrowie, to również oszczędności w Twoim budżecie.


Świadome zużycie energii to najlepsza reakcja na zmiany klimatyczne. Spójrz, co stałoby się, gdyby temperatura we wszystkich mieszkaniach w Polsce była taka sama.

Świadome zarządzanie energią to nie tyko komfort użytkowania i oszczędności.
1 GJ ciepła to 5% przeciętnego rocznego zużycia ciepła w mieszkaniu, a wyprodukowanie tej energii z węgla to aż 100 kg emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Dla porównania, jedno dorosłe drzewo pochłania rocznie 6-7 kg CO2

OGRANICZAJĄC STRATY ENERGII, ZMNIEJSZAMY ZAPOTRZEBOWANIE NA JEJ PRODUKCJĘ I REALNIE PRZYCZYNIAMY SIĘ DO OCHRONY KLIMATU.

RACJONALNIE KORZYSTAJ Z ENERGII
I OSZCZĘDZAJ ŚWIADOMIE!